همکاری

برنامه همکاری با بروکر آتروپی

در آتروپی هر یک از مشتریان میتواند در برنامه در کلاس جهانی جذب مشتری مشارکت نماید و از حداکثر 65% درآمد اسپرد بهره مند گردد ، برنامه ای ساده و اثر گذار

در سه قدم ساده تبدیل به کارگزار معرفی کننده تبدیل شوید

1

ثبت نام کنید!

یک فرم ساده ثبت نام را پر کنید.

2

تایید ایمیل

آدرس ایمیل خود را تایید کنید.

3

لینک اختصاصی خود را دریافت کنید

از کابین شخصی خود در بخش IB لینک اختصاصی دریافت و شروع به کسب در آمد کنید.

نکات مهم برنامه مشارکت

1

در آمد همکاران به صورت ماهانه محاسبه و به حساب آنها واریز میگردد

2

هر همکار کابین همکاری مختص خود را دارد و در آنجا میتواند گزارش کامل تعداد مشتریان جذب شده و میزان درآمد خود را ببیند

3

شرط حداقل 3 مشتری که هر یک 3 لات ترید در ماه انجام دهند برای پرداخت در آمد آن ماه همکار لحاظ میگردد

4

در آمد IB میتواند به حساب تردینگ منتقل و برای معامله استفاده گردد یا مستقیما برداشت گردد

ثبت اطلاعات جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر